Obrót drewnem

OBRÓT DREWNEM ‎

Większa wydajność przy planowaniu zamówień na drewno, pozyskiwaniu i obrocie drewnem

Wszechstronna gama oprogramowania Opti firmy Ponsse sprawia, że planowanie i zarządzanie informacjami o pozyskiwaniu drewna, transporcie i logistyce jest bardziej skuteczne w łańcuchu zaopatrzenia w drewno.‎

AUTOMATYCZNA MANIPULACJA DREWNA‎

Opti Editor przygotowuje standardowy plik do harwesterów do sterowania automatycznym rozkrojem. Definiuje gatunki drzew, pożądane asortymenty i wymiary, rozkłady kłód i tabele znakowania kolorów. Program Opti Simu zapewnia, że automatyczny plik kontroli manipulacji drewna działa bez zarzutu, zanim zostanie wysłany do harwestera. Program Opti Stem analizuje dane drzew zebrane podczas ścinki, tak aby wybrany drzewostan najlepiej odpowiadał zapotrzebowaniu.

RAPORTOWANIE

Program raportowania raportu Opti odczytuje, zapisuje i raportuje standardowe dane dotyczące produkcji, wydajności i godzin pracy, które są tworzone przez harwestery i forwardery. Jasno sformułowane raporty mogą być analizowane zarówno numerycznie, jak i graficznie.‎

KONTROLA POZYSKANIA

Program Opti Planner może być używany do generowania szczegółowych instrukcji pozyskania dla operatorów maszyn leśnych. Narzędzie do przesyłania danych Opti Comm jest idealne do wysyłania plików za pośrednictwem poczty elektronicznej z maszyny leśnej do biura i z biura do maszyny leśnej.‎