Ochrona lasu

Firma Ponsse zauważa narastający problem z ochroną lasu przed pożarami, Problem ten dotyczy w tej chwili wszystkich miejsc na świecie, gdzie rośnie las. Pożar lasu to zazwyczaj bardzo gwałtowny i trudno do opanowania żywioł, ze względu na zazwyczaj ogromną skalę jak i trudność dostępu. W wielu miejscach drogi są słabej jakości lub jest ich brak, co dodatkowo utrudnia dostanie się ciężkim samochodom gaśniczym. Dlatego firma Ponsse wyszła naprzeciw i zaproponowała rozwiązanie, które pozwoli w wielu sytuacjach dostać się do najtrudniej dostępnych powierzchni leśnych objętych pożarem i pozwoli wykorzystać lokalne dostępne zasoby wody powierzchniowej do jego gaszenia.

URZĄDZENIE PRZECIWPOŻAROWE DO FORWARDERÓW PONSSE