Active Crane

ACTIVE CRANE

PONSSE‎ ACTIVE CRANE

PONSSE Active Crane oferuje nowy sposób kontrolowania ładowarki i zwiększania jej wydajności. Jest to system forwardera lub harwestera, którego operator używa do sterowania ruchem chwytaka zamiast poszczególnych funkcji, co pozwala operatorowi skutecznie skoncentrować się na pracy ładowarki. ‎

‎Aktywny żuraw można łatwo sterować za pomocą dwóch dźwigni, z których jedna steruje wysokością chwytaka od podłoża, a druga steruje kierunkiem ruchu. Istotne jest to, że operator nie musi jednocześnie sterować wszystkimi funkcjami. Po podaniu maszyny odpowiedniej lokalizacji chwytaka, wykona podnoszenie i automatycznie użyje wysięgnika i przedłużenia. Operator może łatwo przełączać się między aktywnym a konwencjonalnym sterowaniem ładowarką za pomocą pojedynczego przycisku. Active Crane bazuje na unikalnej technologii modułu czujników Ponsse, która jest stosowana w systemie stabilizacji PONSSE Scorpion i systemie aktywnego zawieszenia PONSSE Active Frame. Zapewnia to łatwą konserwację i niezawodność.‎